سایر مطالب

مارس 4, 2017

انرژی فتو ولتایک

تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فتو ولتاتیک (pvs) می‌باشد، که بطور معمول یک سلول خورشیدی نامیده می‌شود. سلول خورشیدی یک ابزار غیر […]
مارس 4, 2017

شیر رانش

کلیه کمپرسورهای پکیج یونیت دارای شیر هایی در مبادی ورود و خروج گاز می باشند.مبرد با فشار بسیار بالا از شیر رانش کمپرسور مسیر خود را […]
مارس 4, 2017

فیلتر درایر

تمیز نگه داشتن مدار گاز سیستم پکیج یونیت از اهمیت بالایی بر خوردار است.با نصب فیلتر درایر می توان از خسارت ناشی احتمالی ،وجود رطوبت و […]
مارس 4, 2017

سایت گلاس

سایت گلاس با شیشه بازدید در مدار مایع سیستم های سرد کنندهبعد از شیر برقی نصب می گردد. از درون این شیشه می توان وضعیتجریان مایع […]