سایر مطالب

مارس 4, 2017

چیلر تراکمی

مقدمه زمانی از صنعت تبرید فقط برای تهیه یخ استفاده می‌شد ولی امروزه برای تهیه و نگهداری مواد غذایی به طور مؤثر و در عملیات صنعتی […]
مارس 4, 2017

نمودار سایکرومتریک

نمودار سایکرومتریک : این چارت شامل دمای هوا می‌باشد. هر مکانی دارای رطوبت نسبی و دماست که با هم یک نقطه‌ای از چارت مایکرومتریک را می‌سازند. […]
مارس 4, 2017

ساختمان موتور کولر آبی

ساختمان موتور کولر آبی این نوع موتورها از نوع قفسی (قفس سنجابی) با راه‌انداز خازنی یا مقاومتی دو دور می‌باشند، که در قدرتهای مختلف ۲۵/۰، ۵/۰ […]
مارس 4, 2017

کولر آبی

ساختمان موتور کولر آبی : دیدکلی از آنجایی کولرهای آبی در پشت بام نصب می‌شوند، باید از نظر استحکام در محلی گذاشته شوند که در سقف […]