خانه تاسيسات و تهويه مطبوع استان گیلان

مارس 4, 2017

کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان

افزایش جمعیت ، اتمام منابع انرژی و اتلاف آن و آلودگی های ناشی ازسوخت های فسیلی ، عواملی هستند که هرروزمحدودیت های آینده بشرو مخاطرات آن […]
مارس 1, 2017

استفاده از انرژی پاک

براساس بررسی ها و مطالعات، انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی در جهان است. کارشناسان بخش انرژی می گویند انرژی نوری که توسط خورشید در هر […]
مارس 1, 2017

طراحی سیستم تهویه ساختمان

 الف) ساختمان های تجاری – اداری ۱ – در قسمت حسابداری و سایر قسمت های مشابه در ادارات عمومی، تعداد نفرات ۷۵ft2 را حداکثر یک نفر […]
مارس 1, 2017

برج های خنک کن بدون فن

 اساس کار این برج ها مشابه انژکتور می باشد. با پاشش آب از طریق نازل ها حجم زیادی از هوا در مقایسه با انواع برج های […]