خانه تاسيسات و تهويه مطبوع استان گیلان

مارس 4, 2017

چیلر تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی

 چیلر تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی : چیلرهای تراکمی دارای کاربرد فراوانی در تهویه مطبوع میباشند ، قلب این نوع چیلرها کمپرسور آنهاست . کمپرسور […]
مارس 4, 2017

کولر گازی و اجزای آن

 کولر گازی و اجزای آن : کولر گازی در صنعت تهویه و تبرید از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا به سرعت از گرمای محیط می‌کاهد. برخلاف […]
مارس 4, 2017

چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو

چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو: چیلرهای تراکمی دارای کاربرد فراوانی در تهویه مطبوع میباشند ، قلب این نوع چیلرها کمپرسور آنهاست . کمپرسور یکی از اساسی […]
مارس 4, 2017

سیکل تبرید کولر آبی و کارکرد آن

چکیده سیکل تبرید کولر آبی و کارکرد آن : سرمایش تبخیری قدمت زیادی دارد. قبل از ورود سیستم‌های تهویه مطبوع، سرمایش تبخیری، متد موثری برای خنک […]