رایزر خشک آتش نشانی رشت , رایزر خشک آتش نشانی گیلان