تحقیق و توسعه

مارس 4, 2017

کلکتورهای خورشیدی

کلکتورهای حرارتی خورشیدی به عنوان قلب سیستم های گرمایش خورشیدی وظیفه جذب انرژی خورشید را بر عهده دارند. این کلکتورها به دو دسته کلی متمرکز کننده […]
مارس 4, 2017

مبردها

برای انتقال حرارت از داخل یک محفظه یا اتاق به خارج , احتیاج به یک واسطه است . در یک سیستم سرد آننده مکانیکی استاندارد , […]
مارس 4, 2017

تهویه حمام و توالت

در حمام های متوسط با سطح کار معمولی، روزانه تا ۱۰ پاوند رطوبت به هوای داخل حمام اضافه می شود که این رطوبت زیاد موجب تخریب […]
مارس 4, 2017

بررسی روش های تصفیه آب خانگی

  مهندسی بهداشت شاخه ای از مهندسی است که حفاظت محیط زیست از اثرات سوءناشی از فعالیت های انسان حفاظت جوامع انسانی از عوامل سوء زیست […]