مقالات

مارس 4, 2017

گیج

برای اطلاع یافتن از و ضعیت دستگاه و چگونگی کارکرد آن احتیاج به ابزار دقیق اندازه گیری است.یکی ازوسایلی که می توانندبه اطلاع از وضیعت کمک […]
مارس 4, 2017

لرزه گیرمسی

در مسیر خروجی گاز کمپرسور از لرزه گیرهای مسی استفاده می شود. این لرزه گیرها ارتعاشات ناشی از جریان سیال در داخل لوله را حذف می […]
مارس 4, 2017

شیر شارژینگ

شیر شارژینگ یا شیر مدار تغذیه در مدار مایع پکیج یونیت نصب می شود.از طریق این شیر می توان مبردرا به سیستم وارد نمود. همچنین عمل […]
مارس 4, 2017

کنتاکتور فرمان

ازکنتاکتورهای فرمان به عنوان سیستم کنترل کننده تجهیزات در تابلو برق پکیج یونیت استفاده می شود.با توجه به اینکه این کنتاکتور ها به مدار فرمان مربوط […]