سیستم چربی گیر فاضلاب رشت , سیستم چربی گیر فاضلاب گیلان